เข้าพบ อ.อรุณ บุญชม

ภาพบรรยากาศการเข้าพบ อ.อรุณ บุญชม (ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมา 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร


ไม่มีความคิดเห็น: