การประชุม 29 ก.ย.54

ภาพบรรยากาศการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพบ อ.อรุณ บุญชม (ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสุเหร่าหัวหมากน้อยไม่มีความคิดเห็น: