การประชุม 29 พ.ค.55

ภาพบรรยากาศการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมสุเหร่าหัวหมากน้อย
ไม่มีความคิดเห็น: