บรรยากาศการอบรม

การอบรมพัฒนาวิทยากรอิสลามศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครา
เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2553

ไม่มีความคิดเห็น: