สัมมนาที่เมาลิดกลางปทุมธานี

ตัวแทนวิทยากรอิสลามศึกษา กทม.
เข้าร่วมสัมมนาในงานเมาลิดกลางจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555

การประชุม 29 พ.ค.55

ภาพบรรยากาศการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมสุเหร่าหัวหมากน้อย
เข้าพบ อ.อรุณ บุญชม

ภาพบรรยากาศการเข้าพบ อ.อรุณ บุญชม (ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมา 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร


การประชุม 29 ก.ย.54

ภาพบรรยากาศการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพบ อ.อรุณ บุญชม (ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสุเหร่าหัวหมากน้อยการประชุม 27 มี.ค.54

ภาพบรรยากาศการประชุม ติดตามความคืบหน้าเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสุเหร่าหัวหมากน้อย

การประชุม 27/2/54

สรุปการประชุมเมื่อ 27/2/54 (คร่าวๆ) ดังนี้ครับ
วาระการประชุม
1. การจัดตั้งสมาพันธ์ชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา เพื่อเสนอปัญหาต่อ รมต.
1.1 งบประมาณที่ถูกตัด ขอให้ รมต. จัดสรรให้เท่าเดิม
1.2 ให้มีการจัดประชุมโซน โดยเชิญกรรมการจังหวัดและ ผู้บริหารเขตการศึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย
1.3 แนวการจัดการศึกษา เช่น หลักสูตร ตำรา หนังสือเรียน จัดให้เพียงพอต่อความต้องการ
โดยขอให้บรรจุเข้าโครงการเรียนฟรีให้ทั่วทุกพื้นที่
1.4 สำรวจโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเปิดสอนอิสลามศึกษา และสำรวจเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติ
ศาสนกิจในโรงเรียนที่เปิดสอนอิสลามศึกษาว่าติดปัญหาหรือไม่
1.5 การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษา ให้เปลี่ยนจากงบใช้สอยเป็นงบเพื่อวิทยากรอิสลามศึกษาโดยตรง
โดยให้แนบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
1.6 มีการดำเนินการในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการประเมินให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
1.7 การจัดตั้งองค์กรประสานงานฯ โดยจัดตั้งเป็นสมาพันธ์ดังกล่าว
2. หัวข้อที่เข้าพบรัฐมนตรีฯ ศึกษา (ตามเอกสารที่แนบมา)
ท่านรับทุกปัญหาไว้พิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ตามระบบ
3. เรื่องขึ้นค่าตอบแทน
3.1 ให้ปรึกษา กรรมการฯ จังหวัด และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย
3.2 ให้ทำหนังสือถึงวิทยากรอิสลามศึกษาทุกคน เพื่อเซ็นรับรอง โดยประธานจะเป็นผู้ร่างและจัดทำหนังสือดังกล่าว
3.3 ส่งหนังสือทางอีเมลให้ตัวแทนแต่ละเขตเพื่อไปชี้แจงให้วิทยากรฯ รับทราบและเซ็นรับรอง กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 20/3/54
3.4 ทำหนังสือถึง ส.ก.ทุกเขต เพื่อนำเรื่องเข้าสภา กทม.
3.5 ทำหนังสือถึงประธานสภา กทม. โดยตรงด้วย
4. ทำบัตรสมาชิกชมรม
ให้ทำแบบธรรมดาก่อน ยังไม่ต้องทำแบบการ์ด เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง (น่าจะทำให้เสร็จก่อนไปสัมมนาหรือประชุมครั้งหน้า)
5. การอบรมฯ ช่วงปิดเทอม
ให้เลื่อนจากเดือนเมษายนออกไปเป็นต้นเดือนพฤษภาคม เนื่องจากเดือน เม.ย.ติดเรื่องเตรียมสอบฟัรดูอี
ส่วนสถานที่ ม.เกษมบัณฑิต (ร่มเกล้า) ถ้าไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง รอทางสำนักติดต่อเพื่อยืนยันอีกครั้ง
6. การประชุมครั้งต่อไป
ให้ปรึกษา ส.ส.สมัย เจริญช่าง ก่อน เพื่อเสนอให้จัดประชุมเชิงสัมมนานอกพื้นที่ (ต่างจังหวัด)
กำหนดวันเข้าพบท่าน คือวันที่ 6/3/54 (นัดแล้ว โดย อ.วสันต์ สละกูดิง) หลังจากนั้นจะแจ้งผลอีกครั้ง
ถ้าผ่าน ก็จะไปประชุมใหญ่พร้อมกันทุกคนที่ต่างจังหวัด
ถ้าไม่ผ่าน ก็จะนัดประชุมกันปลายเดือนมีนาคมอีกครั้ง โดยให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
ปล.เว็ปมีการอัพเดตแล้วนะครับ เข้าไปติชมได้ตามลิงก์เลยครับ
*สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมฯ ถ้าขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดเรื่องใด ช่วยเสริมต่อ โดยการตอบกลับทุกคนด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ "วัสสลาม"
อามีน ดาแหม็ง
โทร. 089-1081911
อีเมล armin.dd@gmail.com

การจัดตั้งสมาพันธ์ฯ

ตัวแทนวิทยากรอิสลามศึกษาทั่วประเทศร่วมประชุม
และจัดตั้งสมาพันธ์ชมรมวิทยากรอิสลามศึกษาขึ้น
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ