การประชุม 27 มี.ค.54

ภาพบรรยากาศการประชุม ติดตามความคืบหน้าเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสุเหร่าหัวหมากน้อย

ไม่มีความคิดเห็น: